Privacy


  
Lunteren

Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2009 wordt voor de achtste keer de driedaagse Landelijke Studieconferentie in Lunteren bij Congrescentrum De Werelt gehouden.

Deze driedaagse staat in het teken van de zich ontwikkelende onderwijspraktijk. Net als voorgaande jaren wordt er in Lunteren 2009 aandacht besteed aan de praktijk van alledag in scholen, klassen/groepen en verbanden. U kunt een keuze maken uit een breed aanbod van praktijkworkshops, verdiepingsworkshops, hoorcolleges, infosessies, circuits en aanbod op maat gericht op de thema's Taal/Lezen, Opbrengstgericht werken, Passend Onderwijs, Gedragswerk, ZAT's en Rekenen/Wiskunde.

Inschrijven kan online via www.deelnameregistratie.nl
De brochure is te bekijken en te downloaden via: www.deelnameregistratie.nl www.schoolaanzet.nl www.conferentielunteren.nl www.poraad.nl www.platformwsns.nl

Lerarenbeurs: nieuwe aanvraagronde

Leraren kunnen van 12 januari tot en met 20 februari een beurs aanvragen voor een opleiding. De regeling geldt voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Lerarenbeurs is bedoeld voor een bachelor- of mastersopleiding of een andere opleiding gericht op het verwerven van meer bekwaamheden.

Voor de aanvraagronde in januari en februari is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.áLeraren die voor een beurs in aanmerking willen komen, moeten met hunáopleiding beginnenátussen 1 februari en 1 oktober 2009. In de loop van 2009 komt er nog een aanvraagronde voor het schooljaar 2009-2010. Op de website van de IB-Groep staat meer informatie.
Lees verder......


Bibliotheek Valkenswaard krijgt Makkelijk Lezen Plein

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk. Speciaal voor deze kinderen werd op 13 november in de bibliotheek van Valkenswaard een Makkelijk Lezen Plein (MLP) geopend. Het MLP is bedoeld om kinderen die moeite hebben met lezen, te laten ontdekken dat lezen hartstikke leuk kan zijn.
Lees verder....

Meer geld voor opvang buitenlandse leerlingen

Het budget voor de opvang van nieuwe buitenlandse leerlingen in het basisonderwijs wordt verdubbeld. Dat meldt het ministerie van OCW.
Basisscholen met vier of meer buitenlandse leerlingen die korter dan een jaar in Nederland zijn, krijgen vanaf april extra geld per leerling. Het budget voor de opvang van deze kinderen wordt verdubbeld.

In de praktijk gaat het vooral om kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen. De toezegging van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW volgt op onderzoek van het multiculturele instituut FORUM, waaruit bleek dat scholen in het primair onderwijs behoefte hebben aan meer ondersteuning om leerlingen uit bijvoorbeeld Polen, Hongarije of Bulgarije op te vangen. Het bedrag per leerling wordt per april 2009 bijna 2500 euro. Dit geld komt bovenop het bedrag voor achterstandsleerlingen.

Impressie studiedag Project Afstemming van 4 november 2008

Deze studiedag is het vervolg op de info bijeenkomst van 22 mei.
De opkomst en belangstelling voor deze dag was goed.
Alle scholen waren vertegenwoordigd.
Ook afgevaardigden van externe contacten zoals REC 4, Giralis de Kempen, PCL, AB en VO waren op deze studiedag aanwezig. De trainers die bij NTO worden opgeleid om het Project te begeleiden stelden zichzelf kort voor: Lieke Kessels, Arnold Rensen, Marjet van Poppel, Cissy van Diepen en Tonnie van Geel.
De dag werd verder gepresenteerd door Tijn Nuijens van NTO Effect.
De presentatie van deze dag en de resultaten van de gesprekken zijn in een PowerPoint presentatie vastgelegd. Deze worden met de scholen uitgewisseld, zodat alle informatie achteraf terug te kijken is.
Lees verder......

Documenten PO-VO procedure schooljaar 2008-2009
In onderstaande mappen zijn alle documenten te vinden, die nodig zijn voor een goede verwerking van de overdrachtsprocedure van basisscholen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn drie mappen:
1. LWOO/PrO-procedure via De Kempen SBD
Hierin zitten alle documenten voor de scholen die kinderen laten toetsen, die mogelijk in aanmerking komen voor Leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs.
2. Proeftraject Pilotscholen via De Kempen SBD.
Hierin zitten alle documenten voor de vier basisscholen, die alle leerlingen van de groepen 8, waarvoor de ouders toestemming geven, laten toetsen op intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling.
3. Proeftraject Pilotscholen via WSNS en Zorgteam Were Di.
Hierin zitten alle documenten voor de basisscholen van Valkenswaard, die alle leerlingen van de groepen 8, waarvoor de ouders toestemming geven, laten toetsen op intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Maak uitsluitend gebruik van de documenten in de map, die voor de betreffende school van toepassing zijn, omdat teksten en opzet gerelateerd zijn aan de doelstelling van de toetsing.

Klik hier voor de documenten...

Planning van het samenwerkingsverband voor het schooljaar 2008-2009
Nieuwsbrief Lexima
Lexima, een firma met veel ondersteunende ICT-middelen voor spraak-taalontwikkeling en dyslexie, heeft regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze is te zien via onderstaande link. Belangstellenden kunnen hierop een abonnement nemen. In de nieuwsbrief is te lezen hoe dat kan. Klik op het logo van Lexima:

Onderwijsweb

Onderwijsweb is een goede informatiebron en kennisplatform voor iedereen die werkzaam of ge´nteresseerd is in onderwijs. Je vindt er nieuws over het onderwijs, kennisdossiers over allerlei onderwijsonderwerpen, meningen van experts en interessante discussies. Kijk op www.onderwijsweb.nl.

Als je via de mail op de hoogte gehouden wilt worden, kan dat ook. Abonneer je dan op een van de drie nieuwsbrieven: Nieuw op Onderwijsweb, Sturen met Onderwijsweb of Educatieve Innovatie. Aanmelden kan via de website.

Nieuwsbrief Zorg voor Jeugd
Zorg voor Jeugd brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Op de website van Zorg voor Jeugd zijn al deze nieuwsbrieven te raadplegen. Klik hier voor de nieuwsbrieven. Heeft u vragen over het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd of u heeft vragen naar aanleiding van een nieuwsbrief?
Stuurt u dan een mailtje naar: info@zorgvoorjeugd.nu. Het projectteam zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. Kijkt u tevens op www.zorgvoorjeugd.nu.Taal / Lezen

Er is in Nederland op dit moment veel belangstelling voor taal/lezen. Leerkrachten, maar ook scholen hebben behoefte aan veel informatie op dat gebied. Kees Vernooy van CPS heeft daarom een aantal sites op een rij gezet waar u informatie over taal/lezen vanaf kunt halen.
Klik hier voor meer informatie...

Verhalenbundel over autisme
Inge Ketelaar-Blokpoel heeft een zoon die eenástoornis in het autisme spectrum (PDD-NOS) heeft. Onlangs is haar tweede verhalenbundel over hem verschenen. Deze heet Jij begrijpt mij, hŔ mam! Meer informatie over deze verhalenbundel is te vinden op www.jelmereninge.nl. Het boek is ook te leen op het kantoor van swv Valkenswaard.

Nieuwsbrief School Aan Zet

Hier vindt u de nieuwsbrief van www.schoolaanzet.nl, de website van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. In dit e-zine staan goede voorbeelden en nieuws over Innovatie PO, Kwaliteitszorg, Leerlingzorg, Onderwijs Anders, Opleiden in de school en Taalpilots.

Hier kunt u abonnee worden van deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. Tot ziens op www.schoolaanzet.nl of op onze nieuwsbrief.
Roel Weener, projectleider PO Platform Kwaliteit en Innovatie Copyright ę PlatformWSNS Uitgave van PlatformWSNS.nl

Registratie ge´ndiceerde leerlingen

1) Voorlichtingspublicatie
Om voor leerlinggebonden financiering in aanmerking te komen moet de betreffende leerling door het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven worden aangemeld bij CFI. Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over het gebruik van het meldingsformulier en de procedures rond de vereiste aan- en afmelding voor leerlinggebonden financiering.

De publicatie is ook integraal toegevoegd aan het meldingsformulier CFI 56026.

2) Juiste formulier
Het meest recente formulier voor de registratie van ge´ndiceerde leerlingen hier worden gedownload. In het menu Formulieren en lijsten van onze eigen site kunt u te allen tijde een link naar de laatste versie vinden. Download voor elk gebruik het formulier opnieuw, zodat u altijd de meest recente versie gebruikt.

Afschrift LGF-beschikking in leerlingdossier verplicht
Een reminder voor de scholen: Het is verplicht om een afschrift van de LGF-beschikking, afgegeven door de Commissie van Indicatie van het Regionale Expertisecentrum, in het leerlingendossier op te nemen om voor de rugzakbekostiging in aanmerking te komen.

DommelRegio voert regie bij calamiteiten

Mocht je als school betrokken raken bij een ernstige calamiteit, dan is DommelRegio als regionale stichting voor maatschappelijk werk dÚ aangewezen instantie om als eerste te bellen.
Lees hier verder voor meer informatie...

Wegwijzers in de Onderwijszorg

Wegwijzers in de Onderwijszorg is geschreven voor leerlingbegeleiders, verwijzers en anderen die ouders ondersteunen in het zoeken naar extra onderwijszorg. In de notitie wordt een overzicht gegeven van de diverse mogelijkheden binnen het huidige stelsel en wordt de weg aangegeven naar extra onderwijszorg in PO en VO. Tevens wordt aandacht geschonken aan de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Er worden schema's gepresenteerd om aansluitingsmogelijkheden te verhelderen.
Lees verder....

  Terug
Naar boven  


Agenda

Klik op onderstaande link voor de WSNS kalender voor het volgende schooljaar (2008-2009), met daarin alle belangrijke (overleg)data.
WSNS kalender 2008-2009.pdf